JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ

  •   Określamy potrzeby

Chcemy poznać potrzeby naszych Klientów, aby wybrać dla nich najlepsze rozwiązania. Podczas pierwszego kontaktu określamy, jakim rodzajem usług Klient jest zainteresowany, jakie ma potrzeby.

  •   Przedstawiamy wycenę

Po uzyskaniu od Klienta informacji, jakim zakresem usług jest zainteresowany przedstawiamy wstępną ofertę cenową. Następnie określamy szczegóły współpracy.

 

  •   Podpisujemy umowę

Po zaakceptowaniu przez Klienta warunków współpracy: zakresu prac, czasu realizacji oraz wynagrodzenia podpisujemy umowę współpracy. Dodatkowo Klient podpisuje pełnomocnictwa do reprezentacji przed organami podatkowymi oraz pełnomocnictwa do wysyłki elektronicznej deklaracji do urzędu skarbowegoi ZUS.

  •   Prowadzimy księgowość

W przypadku podpisania umowy o prowadzenie księgowości rozpoczynamy świadczenie usług od rejestracji w naszych systemach..

Dokumenty księgowe są nam przekazywane w formie oryginałów osobiście w siedzibie naszego biura, drogą pocztową lub poprzez firmę kurierską. Można także przekazywać dokumenty w formie skanów mailem

Każdy Klient ma swojego opiekuna, który prowadzi księgowość przedsiębiorcy oraz dba o wszelkie jego obowiązki wobec urzędu skarbowego.

  •   Jesteśmy w kontakcie

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi Klientami poprzez telefon, mail,
Oczywiście zapraszamy także osobiście do naszego biura księgowego

Przekazujemy informacje na temat płatności na podatki i ZUS-y za pośrednictwem maila, sms-a