ODBIÓR DOKUMENTÓW OD KLIENTA

Dużym ułatwieniem dla naszych klientów jest zaproponowany przez nas standard obsługi polegający na odbiorze dokumentów od klienta, co zmniejsza obciążenie klientów związane z koniecznością dowozu ich do naszej siedziby. Elastyczność godzin odbioru powoduje, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących się skoncentrować na prowadzeniu swojego biznesu.

Zasady odbioru dokumentów:

  • Dokumenty księgowe odbierane są raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z klientem godziny i miejsca odbioru
  • Dokumenty odbierane są w bez dodatkowych opłat w ramach comiesięcznej odpłatności za obsługę księgową, samodzielne dowiezienie dokumentów do siedziby biura rachunkowego nie wpływa na wysokość stawki za obsługę księgową.
  • Dokumenty przekazane do biura powinny być przygotowane w sposób umożliwiający ich odbiór – zabezpieczone przed uszkodzeniem (teczka na dokumenty, koszulka na dokumenty)
  • Standardowo dokumenty za poprzedni miesiąc przekazywane są do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczą.
  • Nieprzekazanie dokumentów pomimo potwierdzenia telefonicznego daty i godziny oraz miejsca ich odbioru skutkuje koniecznością dowiezienia ich samodzielnie do siedziby biura rachunkowego.