USŁUGI DODATKOWE

  • Reprezentacja Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz przed innymi organami kontroli skarbowej
  • Uczestniczenie w kontrolach podatkowych