KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

Prowadzenie ksiąg handlowych:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do  indywidualnych potrzeb jednostki
 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów dla Zarządu
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:

 • rejestracja działalności gospodarczej
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej